Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

起亚护士将代表加拿大队参加今年的东京奥运会。为此,Jordan Brand 设计了特别版 Air Jordan 36 PE

这款 Air Jordan 36 的起亚 PE 配色采用代表加拿大的白色和红色拼色。鞋子的亮点是左鞋舌上的起亚护士自己的标志。与其他鞋款不同的是,这双鞋款不包括斑点中底,而是采用传统的冰冷半透明外底。

查看下面的官方照片,寻找未来几个月将在指定零售商和 Nike.com 上发布Air Jordan 36 SE “Kia Nurse”。零售价标签定为 185 美元。

Air Jordan 36 SE “起亚护士”
款式代码:DJ4481-100
发布日期:2021
价格:185 美元

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

Air Jordan 36 PE, Air Jordan 36, Air Jordan 3

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

购物车

登录

创建一个账户
在手机上隐藏“返回页首”按钮